PENTHOUSE REMAX

Mô tả chi tiết

Địa điểm: Căn hộ REMAX, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 230 m2

Phạm vi công việc: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước