PENTHOUSE DIAMOND ISLAND

Mô tả chi tiết

Diện tích: 250 m2

Phạm vi công việc: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước.