Thông tin dự án

    Diện tích: 250 m2

    Phạm vi công việc: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước.