NHÀ Ở QUẬN 7 – TP.HCM

Mô tả chi tiết

– Địa điểm:

– Dự án:

– Diện tích:

– Hạng mục thi công: