Thông tin dự án

    Địa điểm: Căn hộ chị Uyên – Vista, Quận 2

    Diện tích: 305 m2

    Phạm vi công việc: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước.